Svara zudums spring hill tn.

Pubmed essentials: a user's guide to smarter searching of medical information [monograph on the Internet]. Veterinary Parasitology. Veselības stāvokļu rādītāji prevalence b. Pedagoģijas priekšmets. Antibiotiku un probiotiku antimikrobiālā iedarbība Antimicrobial activity of antibiotics and probiotics 2.

Pārtikas higiēna. Food Hygiene. ACVP, Assoc. All articles are reviewed.

Manual therapy is used for different pathologies of muscles, tendons, ligaments, joints and nerves. In our research, we used eight horses with increased muscle sensitivity and pain in svara zudums spring hill tn body areas.

Four days we performed massage for the neck, shoulder, pectoral, femoral, back, croup and lumbar regions and stretching exercises for forelimbs and the neck. In the first and the last days of research, we fixed the skin surface kā sadedzināt taukus ātri uz velosipēda with thermograph, and checked the muscle sensitivity and degree of forelimbs and neck stretching.

Five iv uztura svara zudums the eight horse s skin surface temperature increased and significantly decreased muscle sensitivity after therapy. Half of all horse owners noted the improvement in the horse's movement during the riding.

Views: Transcription 1 Izglītības un zinātnes ministrija Augstākās izglītības departaments Augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas komisija Par studiju programmas reakreditāciju Rīgas Stradiľa universitāte lūdz reakreditēt doktora studiju programmu Medicīna.

Šajā terapijā visbieţāk ietilpst masāţa, pasīvie un aktīvie stiepšanās vingrinājumi. Šīs metodes izmanto daţādu patoloģiju vai slimību ārstēšanā, piemēram, daţādu stiegru, saišu sastiepumus, locītavu subluksāciju, muskuļu atrofijas, neirītu, nervu un asinsvadu patoloģiju gadījumos. Manuālai terapijai ir daudz pozitīvu aspektu tā normalizē muskuļu tonusu, stabilizē un stiprina locītavas un locītavu saites, palielina locītavu kustību diapazonu, padara ķermeľa kustības elastīgākas un brīvākas Ball, Svarīgi ir atcerēties, ka, īpaši sporta zirgam, lai uzrādītu labus rezultātus sportā, nepieciešama kvalitatīva atpūta.

Pārmērīgs muskuļu nogurums, nepietiekoša muskuļu izturība vai spēks, nesamērīgs muskuļu darbs jeb neatbilstošas fiziskās slodzes izvēle, konkrētam zirgam nepiemērots inventārs segli, seglu vēderjosta, pakavi u.

Manuālā terapija atslābina muskulatūru, novērš muskuļu spazmas, uzlabo muskuļu tonusu, stimulē vai atslābina nervu sistēmu, palīdz saglabāt un arī uzlabot organisma mīksto audu vispārējo elastību, novērš audu adhēzijas un saistaudu veidošanos, veicina ātrāku atveseļošanos pēcoperācijas periodā vai pēc traumām, kā arī samazina sastrēgumus venozajai asinsritei un limfritei, uzlabo audu metabolismu un uzlabo atkritumvielu izvadīšanu no organisma Hourdebaig, Tātad masāţa uzlabo audu apasiľošanu un, iespējams, paaugstina konkrēta apvidus temperatūru, par ko varētu pārliecināties ar termogrāfijas palīdzību.

Medicīnā 12 13 termogrāfiju izmanto, lai saľemtu ilustratīvu informāciju par objekta virsmas temperatūru Kahn, Vairāki autori atzīst, ka terapijas laikā dziļais mehāniskais spiediens veicina endorfīnu atbrīvošanos.

Endorfīni izdalās smadzenēs, līdz ar to organismā tiek nomākta sāpju sajūta. Tiek uzskatīts, ka viens no masāţas efektiem ir sāpju mazināšanās Ball, ; Bentz, ; Hourdebaig, Stiepšanās vingrinājumi ir divu veidu pasīvie un aktīvie.

Pasīvie stiepšanās vingrinājumi ir vingrinājumi, kad kustības zirgam veic terapeits, piemēram, izstiepjot ekstremitāti daţādos virzienos. Savukārt aktīvie ir kustības, kuras zirgs veic pats, piemēram, kordā Denoix, Pailloux, Pasīvās stiepšanās vingrinājumi palielina locītavu kustības diapazonu, padara ķermeľa kustības elastīgākās un brīvākas, uzlabojot zirga stāju, kā arī, stabilizējot muskuļus un audus, novērš ievainojuma iespēju.

Muskuļu stiepšanas vingrinājumu izmantošana mazina sāpes, kas saistītas ar muskuļu stīvumu Ball, Mūsu darba mērķis bija apgūt masāţas un pasīvās stiepšanās vingrinājumus zirgiem un noskaidrot, vai ar termogrāfijas palīdzību var izvērtēt šo fizioterapijas metoţu efektivitāti.

Precīzu informāciju par zirgiem apkopojām tabulā Nr. Zirgu anamnēzes dati History of horses 1. Siev Vīr. Vīr Vīr. Īpašnieks vēlas ķēvi lecināt, tādēļ vēlas izmēģināt terapiju iespējams, zirgam kļūs labāk.

Īpašnieks vēlas izmēģināt terapiju iespējams, zirgam kļūs labāk. Paaugstināta muskuļu jutība.

  1. Notīriet svara zudumu jokus
  2. Jauns jums slimming apakšveļa
  3. Katalogs | Tomato AM | Latvija
  4. Labākais veids kā sadedzināt brūnas taukus
  5. Svara zudums oprah parādīt
  6. Slaveni svara zuduma mīti
  7. Tauku dedzināšana skrejceļa intervāli
  8. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Animals. Health. Food Hygiene. - PDF Free Download

Īpašnieks vēlas uzlabot dzīvnieka pašsajūtu. Zirgs treniľu laikā gāţ šķēršļus, īpašnieks domā, ka sāpīga ir zirga mugura un kājas. Stīva gaita pleca apvidū, pastiprināta muskuļu jutība. Saspringuši pleci, agrāk klibojis ar priekškāju, negribīgi pārvietojas uz labo pusi, nemaina kājas Paaugstināta muskuļu jutība.

8. Pilnvarotā persona Doktora studiju programmas vadītāja prof. S.Lejniece; e-pasta adrese tālr

Lecot negrib piezemēties uz kreisās pakaļkājas, lēkšojot uz kreiso pusi, pakaļējās ekstremitātes met uz iekšu. Zirgs esot lempīgs, nezinot, kur likt savas kājas, šķiet nekoordinēts. Zirgam īpatnēja gaita, jocīgi cilā kājas. Jāatzīmē, ka terapijas laikā seši zirgi netika nodarbināti treniľos, bet zirgiem Nr. Pirms manuālās terapijas uzsākšanas izveidojām protokolu, kurā iekļāvām sekojošas sadaļas anamnēze, pirmās dienas klīniskās izmeklēšanas rezultāti, neiroloģiskā izmeklēšana, stiepšanās pakāpes noteikšana, papildizmeklēšana rentgenoloģiskā un termogrāfiskā, pēdējās terapijas dienas klīniskās izmeklēšanas rezultāti, dzīvnieka īpašnieka atsauksme pēc masāţas un stiepšanās procedūrām.

Lai novērtētu masāţas un arī stiepšanās vingrinājumu efektivitāti, izmantojām termogrāfu Flir IX series Extech IRC30, sērijas Nr Ieguvām termogrāfiskos attēlus visiem zirgiem šādiem ķermeľa apvidiem: kreisās un labās puses kakla apvidus, kreisais un labais pleca apvidus, kreisais un labais ciskas apvidus, pretskats krūšu apvidum, ciskas apvidus no aizmugures, kā arī skausta apvidus jeb muguras apvidus dorsokraniāli un krustu jostas apvidus dorsokaudāli.

Šie ķermeľa apvidi tika fotografēti ar termogrāfu pirmajā un pēdēja terapijas dienā, katrā attēlā fiksējot minimālo un maksimālo attiecīgā ķermeľa apvidus temperatūru. Visiem zirgiem četras dienas pēc kārtas tika veikta kakla, pleca, muguras un ciskas apvidus masāţa, kā arī kakla un priekšējo ekstremitāšu pasīvie stiepšanās vingrinājumi.

TOMATO AM - TOMĀTU HOBIJS

Iegūtos datus apstrādājām, izmantojot Microsoft Excel programmu. Lai novērtētu iegūto datu atšķirību būtiskumu. Pēc terapijas nevienam no astoľiem zirgiem muskuļu pastiprinātu jutīgumu kakla, pleca un krūšu apvidos nekonstatējām.

Vislabākie rezultāti tika uzrādīti abiem zirgiem ar ataksiju, kā arī zirgam Nr. Zirgam Nr. Paaugstināta muskuļu jutība norāda ir sensibilizēta svara zudums pie 42 reakcija uz pieskārienu, kas varētu būt hronisku pārslodţu un sāpju sekas. Arī literatūrā atrodamie dati liecina, ka veicot jutīgu sāpīgu muskuļu masāţu, uzlabojas to apasiľošana, un tonuss, samazinoties stīvumam un sāpju sajūtai, ko mēs novērojām kā paaugstinātas jutības samazināšanos Ball, ; Hourdebaig, Stiepšanās pakāpes novērtēšanas rezultāti.

Zirgiem ar ataksiju pēc pasīvās stiepšanās vingrinājumu veikšanas pēc četrām dienām novērojām zināmu uzlabojumu.

Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Animals. Health. Food Hygiene.

Ceturtajā dienā kakla saliekšanas un izstiepšanas vingrinājumus zirgi izpildīja tikai ar nelielām grūtībām. Varam secināt, ka šādi vingrinājumi uzlabo kakla saliekšanās spējas. Tā kā zirgi ļāvās veikt šos vingrinājumus, tas netieši pierāda, ka stiepšanās un saliekšanās vingrinājumiem savā ziľā ir arī sāpju mazinošs efekts.

Stiepšanās vingrinājumi uzlabo dzīvnieka stāju, kustības un uzlabo koordināciju. Ja stiepšanos veic pirms darba uzsākšanas, tā palielina locītavu mobilitāti un kustību diapazonu, kā arī palielina muskuļu un saišu elastību, līdz ar to traumu rašanās iespēju darba laikā samazinās Denoix, Pailloux, Varam secināt, ka masāţas terapija viennozīmīgi palīdz zirgiem ar muskuļu problēmām.

Vislielākās problēmas ar plašiem jūtīgāku muskulatūru reģioniem novērojām zirgiem, kurus izmanto lielā fiziskā slodzē, pēc masāţas atsevišķiem muskuļiem konstatējām tikai nedaudz paaugstinātu jutību vai arī tā netika konstatēta vispār, kas pierāda masāţas efektivitāti.

ELAP Vidzemes Ziņu portāls

Pieļaujam, ka ekstremitāšu stiepšanās vingrinājumu uzrādītie pozitīvie rezultāti savā ziľā ir artefakti iespējams, ka pirmajā dienā veicot pārbaudi zirgi bija nedaudz satraukti, līdz ar to pilnvērtīgi nepakļāvās izmeklēšanai, tā iespaidojot izmeklēšanas rezultātus.

Taču veicot pārbaudi pēdējā dienā, dzīvnieki bija pieraduši pie ekstremitāšu izstiepšanas, tāpēc terapijas rezultāti tika novērtēti pozitīvi. Termogrāfiskā izmeklēšanas rezultāti papildizmeklēšana. Pārbaudot zirgus ar termogrāfu pēdējā terapijas dienā un salīdzinot datus ar pirmajā dienā iegūtajiem termogrāfijas attēliem, pieciem zirgiem konstatējām virsējās ķermeľa temperatūras paaugstināšanos. Tas pierāda masāţas pozitīvo efektu uz asinsriti. Ādas temperatūras o C starpība svara zudums spring hill tn un pēc vienkāršs svara zudums mēnesī Figure 1.

Skin temperature o C difference before and after therapy Kā jau minējām, ārējās temperatūras paaugstināšanās zirgiem pēc masāţas terapijas un stiepšanās vingrinājumiem liecina par masāţas efektivitāti tā uzlabo asiľu un limfas plūsmu asinsvados, līdz ar to uzlabo audu vielmaiľu.

Temperatūras pazemināšanās otrajam, ceturtajam un piektajam zirgam, iespējams, nozīmē asinsrites cirkulācijas samazināšanos. Piektajam zirgam ādas temperatūras izmaiľas pirms un pēc terapijas bija maznozīmīgas, taču otrajam un ceturtajam zirgam šīs izmaiľas bija salīdzinoši lielas.

Vislielākais pozitīvais rezultāts ir zirgam Nr. Radās jautājums, kāpēc dzīvnieki tik daţādi reaģēja uz masāţu un stiepšanās vingrinājumiem. Savukārt zirgi Nr. Terapijas beigās veiktie ādas temperatūras mērījumi parāda, ka tieši šiem zirgiem ādas temperatūra samazinājās.

Hourdebaig uzsver, ka masējot zirgu ar rokām, tiek kairināti jušanas receptori ādā. Ar masāţas palīdzību stimulējot parasimpātisko nervu sistēmu, dzīvniekam tiek samazināts stress. Ja dzīvnieks ir stresa stāvoklī, tas atspoguļojas visā ķermenī kā pastiprināts muskuļu tonuss. Šajā gadījumā masāţas mērķis ir stresa mazināšana, stimulējot parasimpātisko nervu sistēmu Hourdebaig, Mūsuprāt, ja zirgs uztver masāţu mierīgi, neuztraucoties, tad parasimpātiskās nervu sistēmas kairinājuma ietekmē visi reģiona asinsvadi paplašinās, arī ādā un zemādā un svara zudums spring hill tn ādas temperatūra paaugstinās.

Savukārt ja masāţas laikā dzīvnieks uztraucas un pieaug simpātiskās nervu sistēmas aktivitāte, tiek panākts pretējs efekts asinsvadi sašaurinās, līdz ar to ādas virsējā temperatūra samazinās. Zirgu īpašnieku atsauksmes pēc terapijas. Puse no astoľiem zirgu īpašniekiem atzīmē zirga gaitas un kustību uzlabošanos treniľu laikā. Taču tas nenozīmē, ka pārējiem zirgiem uzlabojumu nenovēroja.

32001L0059

Zirgs Nr. Ar zirgiem Nr. Kopumā varam teikt, ka profesionāli veikta masāţa un pasīvās stiepšanās vingrinājumi pozitīvi ietekmē zirga pašsajūtu, atvieglo ataksijas radītās sekas, uzlabo gaitu un kustības. Lietojot masāţas un stiepšanās vingrinājumu kombināciju zirgiem muskuļu un locītavu patoloģiju gadījumos, ja tās nav kontrindicētas, gandrīz vienmēr tiek sasniegts pozitīvs rezultāts. Ar termogrāfijas metodi var izvērtēt fizioterapiju metoţu efektivitāti, jo to ietekmē mainās attiecīgā ķermeľa apvidus ārējā temperatūra.

Ārkārtīgi svarīgi terapijas laikā atrasties pietiekoši plašā izolētā telpā, lai apkārt būtu pēc iespējas mazāk daţādu traucējošu apstākļu, piemēram, citu zirgu pārvietošanās, citu cilvēku klātbūtne, barošanas laiks u.

Ball, A. Understanding Basic Horse Care. The Blood Horse, Inc. Understanding Equine Preventive Medicine. Physiotherapie und Massage bei Pferden.

Verlag Eugen Ulmer: Stuttgart. Equine Massage: A practical svara zudums spring hill tn. Wiley Publishing: New Jersey. Kahn, M.