Tēva diena pēc bērna zaudēšanas

Nepaļaujieties uz jūtām vai emocijām, kad gājiens kļūst grūts. Sadaliet saspringtas situācijas, spēlējot rotaļās. Analīzēm parasti tiek ņemts tā saucamais siekalu paraugs — uztriepe no mutes gļotādas ar sterilu vates kociņu. No juridiskā viedokļa, lai veiktu analīzi un saņemtu ekspertu slēdzienu tiesu vajadzībām, jābūt līdzi pieaugušo personu apliecinošiem dokumentiem, kā arī bērna dzimšanas apliecībai.

Arī uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumos vai koplīgumā var būt iekļauti kādi papildu atbalsta mehānismi, piemēram, naudas izteiksmē, darbiniekiem dažādos dzīves gadījumos, to skaitā sēru brīžos.

tēva diena pēc bērna zaudēšanas

Finansiāla palīdzība apbedīšanai Ja mirušais bijis sociāli apdrošināts, bijis bezdarbnieks, pensionārs vai cilvēks ar zaudētu darbspēju, ģimenes loceklis vai persona, kura faktiski uzņēmusies viņa apbedīšanu, var pieprasīt apbedīšanas pabalstu. Tiesības uz šādu atbalstu ir arī gadījumos, ja mirušais bijis sociāli apdrošinātas personas tēva diena pēc bērna zaudēšanas nepilngadīgs bērns vai bērns līdz 24 gadu vecumam, kurš mācījies vai studējis.

PĒTERIS KĻAVA. Par kakāšanu, politiku, pašnāvību, ticīgajiem, debīlismu, prezidentu, nāvi, slavu.

Sociāli apdrošināta cilvēka nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts ir mirušā mēneša vidējās algas divkāršā apmērā, bet ne mazāks par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Šogad — ne mazāk kā ,13 eiro. Bezdarbnieka, kā arī bērna nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts ir ,09 eiro.

tēva diena pēc bērna zaudēšanas

Ja aizgājējs saņēmis pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību par darbspēju zudumu, apbedīšanas pabalsts ir mirušā divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā, bet, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, pabalsts ir ,06 eiro. Šo pabalstu var saņemt 12 mēnešus no laulātā nāves dienas ar nosacījumu, ka tas pieprasīts pusgada laikā pēc laulātā miršanas dienas.

tēva diena pēc bērna zaudēšanas

Ja zaudēts apgādnieks Sociāli apdrošinātas personas nāves gadījumā tās bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem vai neatkarīgi no vecuma, ja kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ir tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju. To arī var saņemt darbnespējīgie ģimenes locekļi, kas bijuši mirušā apgādībā: brāļi, māsas, mazbērni, kas jaunāki par 18 gadiem. Tiesības uz šo pensiju arī pēc 18 gadu vecuma ir apgādājamiem, ja tie mācās vai studē pilna laika klātienē un nav vecāki par 24 gadiem.

tēva diena pēc bērna zaudēšanas