Dns lean fat degļi. Autorz.mju tabula, 2.izd

Livčics, D. Romanova, A. Baitimirova, P. Sjomkane, M. Lupan, B.

Latvijas iedzīvotāju mirstības teritoriālās diferenciācijas galvenie faktori Denīze Ponomarjova Sociāli demogrāfisko procesu etniskā diferenciācija Opportunities of digital democracy Mārtiņš Danusēvičs Mazumtirdzniecības piesātinājums vecajās un jaunākās ES dalībvalstīs Sergejs Paramonovs, Ksenija Ijevļeva Analysis of presence of Baltic Sea region airports on Instagram Zaiga Ozoliņa Management aspects for mussel farmer as and ecosystem service provider in the Baltic Sea region Jānis Reklaitis Laura Keršule, Biruta Sloka, Iluta Skrūzkalne Employees motivation and work performance in telecommunications in Latvia: comparison of results of surveys Valdis Avotiņš, Biruta Sloka, Ināra Kantāne, Elita Jermolajeva Challenges for startuper's: comparision of survey results in and Evija Rūsīte, Biruta Sloka Augstskolu reitingu loma augstskolu attīstībā un to stratēģisko mērķu noteikšanā Algimants Kontauts, Jie Jiang, Biruta Sloka The letv crisis: a lesson from business overexpansion Renata Walczak, Biruta Sloka Generation y expectations — overview of research - Jelgavas ielā 1, Sekcijas sēde "Nano, kvantu tehnoloģijas un inovatīvi materiāli tautsaimniecībai", Ķīmiskās fizikas institūta un Fizikas un matemātikas fakultātes apvienotā apakšsekcija "Nanoelektronika, nanotehnoloģijas radiācijas procesi" Norāde Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli ĶFI Vadītāji: Asoc.

citronu un ūdens sadedzina taukus

Donāts Erts, Dr. Gunta Ķizāne J. Dzelme Nanotehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstības iespēju un draudu vērtēšana R. Meija, S. Signetti, A. Schuchardt, K. Meurisch, D. Smazna, M. Mecklenburg, K. Schulte, D. Erts, O. Lupan, B. Fiedler, Y. Mishra, R. Pugno Individuālu aerografīta tatrapodu mehāniskās īpašības I.

Igaune, E. Pajuste, G. Strakova, L. Švinka, K. Buks, J. Andžāne, D. Avotiņa, E. Pajuste, M. Romanova, A. Zaslavskis, J. Dehtjars, G. Kauranens, M. Sjomkane, M. Baitimirova, P. Anšics, J. Erts Ultraplānu Bi2Se3 pārklājumu iegūšana uz dažādām virsmām K. Vonda, E. Pajuste, A. Zariņš, L. Avotiņa, J. Čipa Nanostrukturēta alumīnija oksīda ar dažādiem dopantiem izmantošanas iespējas dozimetrijā J. Blūms, L. Jasulaņeca, R. Meija, A. Livčics, D. Erts NEM slēdža ieslēgšanas sprieguma samazināšana J.

Čipa, A. Zariņš, A. Dns lean fat degļi, L. Trinklere, L. Baumane, G. Ķizāne Rentgenstarojuma izraisīti procesi litiju saturošā tritiju ģenerējošās keramikās R. Kovaldins, G.